İstanbul Zemin Etüd

 Zemin Etüdü çalışmasında, ilk olarak yapılacak olan zemin etüdü yapılacak alanın, imar durumu, tapu fotokopisi  ile firmamıza başvurmanız yeterlidir.

 Zemin Etüdü yapılacak alan, firmamız tarafından binanın özelliğine, zemin yapısına, alanın topografik özelliklerine, şev durumuna, arsa büyüklüğüne göre sondaj sayısı, metre olarak derinliği,araştırma çukurları sayısı ve derinlikleri analiz araştırmalarını yapılır. Daha sonra Saha çalışmalarına geçilir.

 SAHA ÇALIŞMASI:  Firmamız gerekli detaylarla ilgili karar verir. İş programı bu detaylara göre devam eder. Saha çalışmaları firmamız tarafından ilgili standartlara uygun olarak SPT deneyleri yapılır, Karotlar alınır ve gerekli görülen arazi deneyleri yapılır.

 Yapılan sondaj sonucunda alınan numuneler standartlara uygun olarak paketlenir ve gerekli laboratuara gönderilerek burada araştırılmaları sağlanır. Bu sırada ilgili deneyler ile zeminin yapısı ve zeminin kalitesi belirlenmektedir.

Jeofizik  çalışmalar ile gerekli ölçümler alınmaktadır. Jeofizik çalışmalar yorumlanıp gerekli değerler çıkartılmaktadır. Daha sonra Büro çalışmalarına geçilir

BÜRO ÇALIŞMASI: Arazi çalışmasının tamamlanmasından sonra zeminde bulunan numunelerin Bayındırlık Bakanlığı onaylı laboratuarlara verilir. Bu numunelerin bilgileri alındıktan sonra raporların yorumları yapılarak gerekli şemalar ve haritalarda uygulamaları yapılır ve zemin etüdü raporuna eklenir. Jeofizik çalışmalarının yapılmasından sonrada aynı şekilde gerekli raporların doğru şekilde yorumlarının yapılması ve zemin etüdü raporuna eklenmesi ile büro çalışması tamamlanır.
Zemin etüdü raporu, arazi ve büro çalışmaları sonunda hazır hale gelir. daha sonra Jeoloji Mühendisleri Odasına ve Jeofizik Mühendisleri Odasında onaylatılır ve Zemin etüdü Raporu teslim edilir.